Program zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017

I i II ROK
Kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny
Harmonogram zajęć seminaryjnych oraz terminy wykładów na semestr jesienny 2017/2018 pojawią się na około 2 tyg. przed rozpoczęciem zajęć!

 

TEMATYKA ZAJĘĆ
Zajęcia seminaryjne poświęcone są wybranym tematom z dziejów medycyny polskiej.

 1. Zarys dziejów anatomii i anatomii patologicznej
 2. Zarys dziejów fizjologii i histologii
 3. Zarys dziejów chirurgii
 4. Zarys dziejów ginekologii
 5. Zarys dziejów interny
 6. Zwiedzanie Muzeum Wydziału Lekarskiego
 7. Zarys dziejów neurologii

Prowadzący zajęcia: Ryszard Gryglewski, Andrzej Śródka, Monika Zamachowska, Karolina Grządziel, Barbara Wasiewicz

Literatura zalecana: Zarys historii nauczania medycyny w Polsce do roku 1939. Wybrane zagadnienia pod red. Andrzeja Śródki.

Literatura dodatkowa: Historia Medycyny pod red. Tadeusza Brzezińskiego, PZWL 2000
O ulicy Kopernika w szczególności, o Wesołej w ogólności, Zdzisław Gajda, Wydawnictwo UJ 2005

 

W kwestiach dydaktycznych proszę kontaktować się z koordynatorem- dr Marią Dorotą Schmidt Pospułą pod nr tel. (12) 422-21-16 w godz. 8:30-14:30 od pon. do pt.

Zajęcia fakultatywne

 1. Realizacja: Katedra Historii Medycyny UJ CM
 2. Prowadzący:
  Ryszard Gryglewski 1 x 2 h 2 h
  Monika Zamachowska 6x 2 h 12h
  Karolina Grządziel 3x 2 h 6 h
  Barbara Wasiewicz 2 x 2 h 2 h
  Andrzej Śródka 2 x 2 h 4h

 3. Ilość godzin wykładowych – 30
 4. Przewidywalna liczba słuchaczy – ok. 50 studentów
 5. Forma zaliczenia – test wyboru
 6. Koordynator zajęć: Monika Zamachowska

 

Tematy wykładów fakultatywnych:

Ryszard Gryglewski:
Nauczanie medycyny w okresie II wojny światowej

Andrzej Śródka:

Z historii szczepień przeciw polio. Prof. Hilary Koprowski – film

Historia medycyny XX wieku przez pryzmat nagród Nobla.
Laureaci nagrody Nobla. Tadeusz Reichstein – film

Monika Zamachowska:
Lekarze – artyści
Medycyna w sztuce
Z historii szczepień p-tyfusowi. Rudolf Weigl – film
Wielkie epidemie epoki Średniowiecza
Ulica Kopernika – film
Zaliczenie – test

Karolina Grządziel:
Medycyna w anegdocie.
Eponimy w medycynie
Historia leczenia chorób umysłowych

Barbara Wasiewicz:
Osobowość przyszłego lekarza wg prof. Jana Nielubowicza- film
Odon Bujwid i jego dzieło

Kinga Jęczmińska:
Z dziejów chirurgii polskiej – Jurgen Thorwald – film
Aleksander Le Brun – wykład

MATERIAŁY SEMINARYJNE
dla I i II roku z historii medycyny i stomatologii

 1. Zarys dziejów anatomii
 2. Zarys dziejów chirurgii
 3. Zarys dziejów fizjologii
 4. Zarys dziejów ginekologii
 5. Zarys dziejów histologii
 6. Zarys dziejów interny
 7. Zarys dziejów neurologii
 8. Zarys dziejów patomorfologii
 9. Zarys dziejów stomatologii