Program zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

I i II ROK
Kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny

II TERMIN EGZAMINU Z HISTORII MEDYCYNY  w dniach  19 i 20 LUTEGO , GODZINA 10:00 , BUDYNEK KATEDRY HISTORII MEDYCYNY przy ul. Kopernika 7 !!

 

Rozpis zajęć

dzień grupa godzina sala asystent
Pon. 4 9:15-10:45 MWL KB
Śr. 6 8:30-10:00 KHM KG
Śr. 3 9:15-10:45 MWL BW
Czw. 1 9:15-10:45 KHM MZ
Czw. 5 9:15-10:45 MWL
BLOK 7 dni ciągły tryb 9 11:15-12:45 MWL MZ/BW/KG

Objaśnienie skrótów z tabeli:

Prowadzący zajęcia: prof. Ryszard Gryglewski (RG), prof. Andrzej Śródka (AŚ), dr Monika Zamachowska (MZ), dr Karolina Grządziel (KG), mgr Barbara Wasiewicz (BW), dr Dorota Schmidt- Pospuła (DSP)

Miejsca w których odbywają się zajęcia: Muzeum Wydziału Lekarskiego przy ul Radziwiłłowskiej 4 (MWL), Katedra Hist. Medycyny przy ul Kopernika 7 (KHM),

 

Zajęcia w semestrze letnim zaczynają się 0d 26.02.2018

Blok gr. 9 codziennie od 19.03.2018 godz. 11:15-12:45

 

Kolejność zajęć seminaryjnych poniżej:

 1. Anatomia i anatomia patologiczna
 2. Chirurgia
 3. Ginekologia
 4. Interna
 5. Histologia i Fizjologia
 6. Neurologia
 7. .Muzeum

 

Literatura zalecana: Zarys historii nauczania medycyny w Polsce do roku 1939. Wybrane zagadnienia pod red. Andrzeja Śródki.

Literatura dodatkowa: Historia Medycyny pod red. Tadeusza Brzezińskiego, PZWL 2000
O ulicy Kopernika w szczególności, o Wesołej w ogólności, Zdzisław Gajda, Wydawnictwo UJ 2005

W kwestiach dydaktycznych proszę kontaktować się z koordynatorem- dr Marią Dorotą Schmidt -Pospułą pod nr tel. (12) 422-21-16 w godz. 8:30-14:30 od pon. do pt.

Poniżej materiały seminaryjne stanowiące bazę przygotowawczą do poszczególnych zajęć (prosimy o zapoznanie się z nimi przed kolejnymi tematycznymi spotkaniami)

 1. Zarys dziejów anatomii
 2. Zarys dziejów chirurgii
 3. Zarys dziejów fizjologii
 4. Zarys dziejów ginekologii
 5. Zarys dziejów histologii
 6. Zarys dziejów interny
 7. Zarys dziejów neurologii
 8. Zarys dziejów patomorfologii
 9. Zarys dziejów stomatologii

 

Konspekt wykładów na rok akademicki 2017/2018

          Tematyka wykładowa

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (2017/2018)

W bieżącej edycji fakultety rozpoczną się od 1.03.2018, szczegółowy plan tematów oraz sal podany zostanie na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć

 1. Realizacja: Katedra Historii Medycyny UJ CM
 2. Prowadzący: Ryszard Gryglewski, Andrzej Śródka, Monika Zamachowska, Karolina Grządziel, Barbara Wasiewicz

 3. Ilość godzin wykładowych – 30
 4. Przewidywalna liczba słuchaczy – ok. 70 studentów
 5. Forma zaliczenia – test wyboru
 6. Koordynator zajęć: Monika Zamachowska

 

Tematy i terminy  kolejnych wykładów fakultatywnych:

1.03.2018 14:30 -16:00 aula C dr Dorota Schmidt- Pospuła „Wielkie epidemie epoki średniowiecza”

8.03.2018 14:30-16:00  aula C dr Dorota Schmidt- Pospuła 

15.03.2018 14:30-16:00 Aula C prof. dr hab n. med Andrzej Śródka „Laureaci Nagrody Nobla”

22.03.2018 14:30-16:00 Aula C dr Karolina Grządziel ” Medycyna w anegdocie i satyrze”