Program zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019

Zajęcia seminaryjne odbywać się będą w następującym porządku:

I ROK kierunek lekarski

Grupa 1 (poniedziałek): 08.10-19.11.2018 r., godz.: 12.00-13.30, zajęcia odbywają się w Katedrze Historii Medycyny (ul. Kopernika 7), prowadzący prof. Ryszard Gryglewski.

Grupa 2 (poniedziałek): 08.10-19.11.2018 r., godz.: 13.30 – 15.00, zajęcia odbywają się w Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący mgr Kinga Bonenberg.

 

Grupa 17 (wtorek): 02.10.-20.11.2018 r., godz.: 12.00-13.30, zajęcia odbywają się w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący dr Michał Pawlak.

Grupa 18 (wtorek): 02.10.-20.11.2018 r., godz.: 13.30-15.00, zajęcia odbywają się w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący dr Michał Pawlak.

 

Grupa 14 (środa): 03.10-21.11.2018 r., godz.: 08.15-09.45, zajęcia odbywają się w Katedrze Historii Medycyny (ul. Kopernika 7), prowadzący prof. Andrzej Śródka oraz dr Monika Zamachowska.

Grupa 15 (środa): 03.10-21.11.2018 r., godz.: 12.00-13.30, zajęcia odbywają się w Katedrze Historii Medycyny (ul. Kopernika 7), prowadzący prof. Andrzej Śródka oraz dr Monika Zamachowska.

 

Grupa 11 (czwartek): 04.10-22.11.2018 r., godz.: 08.15-09.45, zajęcia odbywają się w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący mgr Barbara Wasiewicz.

Grupa 9 (czwartek): 04.10-22.11.2018 r., godz.: 09.45-11.15, zajęcia odbywają się w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący dr Monika Zamachowska.

 

Grupa 5 (piątek): 05.10-23.11.2018 r., godz.: 10.00-11.30, zajęcia odbywają się w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący dr Monika Zamachowska.

Grupa 3 (piątek): 05.10-23.11.2018 r., godz.: 11.30-13.00, zajęcia odbywają się w  Katedrze Historii Medycyny (ul. Kopernika 7), prowadzący prof. Ryszard Gryglewski.

 

I ROK kierunek lekarski

Grupa 10 (poniedziałek): 26.11.2018 r.-21.01.2019 r., godz.: 12.00-13.30, zajęcia odbywają się w  Katedrze Historii Medycyny (ul. Kopernika 7), prowadzący prof. Ryszard Gryglewski.

Grupa 19 (poniedziałek): 26.11.2018 r.-21.01.2019 r., godz.: 13.30-15.00, zajęcia odbywają się w  Katedrze Historii Medycyny (ul. Kopernika 7), prowadzący mgr Kinga Bonenberg.

 

Grupa 4 (wtorek): 27.11.2018 r. – 22.01.2019 r., godz.: 12.00-13.30, zajęcia odbywają w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący dr Michał Pawlak.

Grupa 16 (wtorek): 27.11.2018 r. – 22.01.2019 r., godz.: 13.30-15.00, zajęcia odbywają w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący dr Michał Pawlak.

 

Grupa 13 (środa): 28.11.2018 r.-23.01.2019 r., godz.: 08.15-09.45,  zajęcia odbywają się w  Katedrze Historii Medycyny (ul. Kopernika 7), prowadzący prof. Andrzej Śródka oraz dr Monika Zamachowska.

Grupa 20 (środa): 28.11.2018 r.-23.01.2019 r., godz.: 12.00-13.30,  zajęcia odbywają się w  Katedrze Historii Medycyny (ul. Kopernika 7), prowadzący prof. Andrzej Śródka oraz dr Monika Zamachowska.

 

Grupa 6 (czwartek): 29.11.2018 r.-24.01.2019 r., godz.: 09.45-11.15,  zajęcia odbywają się w  Katedrze Historii Medycyny (ul. Kopernika 7), prowadzący dr Monika Zamachowska.

Grupa 8 (czwartek): 29.11.2018 r.-24.01.2019 r., godz.: 11.15-12.45,  zajęcia odbywają się w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący mgr Barbara Wasiewicz.

 

Grupa 7 (piątek): 30.11.2018 r.-25.01.2019 r., godz.: 10.00-11.30,  zajęcia odbywają się w  Katedrze Historii Medycyny (ul. Kopernika 7), prowadzący dr Monika Zamachowska.

Grupa 12 (piątek): 30.11.2018 r.-25.01.2019 r., godz.: 11.30-13.00,  zajęcia odbywają się w  Katedrze Historii Medycyny (ul. Kopernika 7), prowadzący prof. Ryszard Gryglewski.

 

 

I ROK  kierunek lekarsko-dentystyczny

Grupa 4 (poniedziałek): 26.11.2018 r.-21.01.2019 r., godz.: 11.30-13.00, zajęcia odbywają się w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący dr Monika Zamachowska.

Grupa 1 (poniedziałek): 26.11.2018 r.-21.01.2019 r., godz.: 13.00-14.30, zajęcia odbywają się w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący dr Monika Zamachowska.

 

Grupa 3 (środa): 28.11.2018 r.-23.01.2019 r., godz.: 10.15-11.45, zajęcia odbywają się w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący mgr Kinga Bonenberg.

 

Grupa 2 (piątek): 23.11.2018 r.-18.01.2019 r., godz.: 10.15-11.45, zajęcia odbywają się w  Muzeum Wydziału Lekarskiego (ul. Radziwiłłowska 4), prowadzący mgr Kinga Bonenberg.

 

 

WYKŁADY:

I ROK kierunek lekarski

02.10-06.11.2018 r. (wtorek), godz.: 10.00-11.30, sala wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej (ul. Kopernika 7).

 

I ROK kierunek lekarsko-dentystyczny

22.11.2018 r.-03.01.2019 r. (czwartek), godz.:08.15-09.45, sala wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej (ul. Kopernika 7).