Program zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

I i II ROK
Kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny

I termin egzaminu z hist. med w sesji czerwcowej: 18.06.2018 , godz 10:00, Katedra Historii Medycyny ul. Kopernika 7

 

Zakres pytań egzaminacyjnych w linku poniżej !!

Pytania do egzaminu

 

 

 

 

Kolejność zajęć seminaryjnych poniżej:

 1. Anatomia i anatomia patologiczna
 2. Chirurgia
 3. Ginekologia
 4. Interna
 5. Histologia i Fizjologia
 6. Neurologia
 7. .Muzeum

 

Literatura zalecana: Zarys historii nauczania medycyny w Polsce do roku 1939. Wybrane zagadnienia pod red. Andrzeja Śródki.

Literatura dodatkowa: Historia Medycyny pod red. Tadeusza Brzezińskiego, PZWL 2000
O ulicy Kopernika w szczególności, o Wesołej w ogólności, Zdzisław Gajda, Wydawnictwo UJ 2005

W kwestiach dydaktycznych proszę kontaktować się z koordynatorem- dr Marią Dorotą Schmidt -Pospułą pod nr tel. (12) 422-21-16 w godz. 8:30-14:30 od pon. do pt.

Poniżej materiały seminaryjne stanowiące bazę przygotowawczą do poszczególnych zajęć (prosimy o zapoznanie się z nimi przed kolejnymi tematycznymi spotkaniami)

 1. Zarys dziejów anatomii
 2. Zarys dziejów chirurgii
 3. Zarys dziejów fizjologii
 4. Zarys dziejów ginekologii
 5. Zarys dziejów histologii
 6. Zarys dziejów interny
 7. Zarys dziejów neurologii
 8. Zarys dziejów patomorfologii
 9. Zarys dziejów stomatologii

 

Konspekt wykładów na rok akademicki 2017/2018

          Tematyka wykładowa

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (2017/2018)

W bieżącej edycji fakultety rozpoczną się od 1.03.2018, szczegółowy plan tematów oraz sal podany zostanie na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć

 1. Realizacja: Katedra Historii Medycyny UJ CM
 2. Prowadzący: Ryszard Gryglewski, Andrzej Śródka, Monika Zamachowska, Karolina Grządziel, Barbara Wasiewicz

 3. Ilość godzin wykładowych – 30
 4. Przewidywalna liczba słuchaczy – ok. 70 studentów
 5. Forma zaliczenia – test wyboru
 6. Koordynator zajęć: Monika Zamachowska