Program zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017

I i II ROK
Kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny

TEMATYKA ZAJĘĆ
Zajęcia seminaryjne poświęcone są wybranym tematom z dziejów medycyny polskiej.

 1. Zarys dziejów anatomii i anatomii patologicznej
 2. Zarys dziejów fizjologii i histologii
 3. Zarys dziejów chirurgii
 4. Zarys dziejów ginekologii
 5. Zarys dziejów interny
 6. Zwiedzanie Muzeum Wydziału Lekarskiego
 7. Zarys dziejów neurologii

Prowadzący zajęcia: Ryszard Gryglewski, Monika Zamachowska, Karolina Grządziel, Barbara Wasiewicz, Kinga Jęczmińska.

Literatura zalecana: Zarys historii nauczania medycyny w Polsce do roku 1939. Wybrane zagadnienia pod red. Andrzeja Śródki.

Literatura dodatkowa: Historia Medycyny pod red. Tadeusza Brzezińskiego, PZWL 2000
O ulicy Kopernika w szczególności, o Wesołej w ogólności, Zdzisław Gajda, Wydawnictwo UJ 2005
Harmonogram zajęć seminaryjnych na semestr letni 2016/2017

Grupa godziny miejsce prowadzący uwagi
4 9:15-10:45 Muzeum Historii Wydziału Lekarskiego Monika Zamachowska Od 13.03.2017
3 09:15-10:45 Muzeum Historii Wydziału Lekarskiego zastępstwo Od 15.03.2017
6 09:15-10:45 Katedra Hist. Med.  Andrzej Śródka / Monika Zamachowska Od 15.03.2017
1 9:15-10:45 Muzeum Historii Wydziału Lekarskiego Barbara Wasiewicz Od 16.03.2017
5 8:30-10:00 Katedra Hist. Med. Karolina Grządziel Od 16.03.2017

W kwestiach dydaktycznych proszę kontaktować się z koordynatorem- dr Moniką Zamachowską pod nr tel. (12) 422-21-16 w godz. 8:30-14:30 od pon. do pt.

Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny zaprasza studentów Prowadząca i nadzorująca prace merytoryczne: dr Monika Zamachowska.
Zajęcia fakultatywne rozpoczynają się w dniu 02.03.2017 godz 14:30e

 1. Realizacja: Katedra Historii Medycyny UJ CM
 2. Prowadzący:
Ryszard Gryglewski 1 x 2 godz. 2 godziny
Monika Zamachowska 8 x 2 godz. 16 godzin
Karolina Grządziel 3 x 2 godz. 6 godzin
Barbara Wasiewicz 2 x 2 godz. 4 godziny
Kinga Jęczmińska 1 x 2 godz. 2 godziny
 1. Ilość godzin wykładowych – 30
 2. Przewidywalna liczba słuchaczy – ok. 50 studentów
 3. Forma zaliczenia – test wyboru
 4. Koordynator zajęć: Monika Zamachowska

 

Tematy wykładów fakultatywnych:

Ryszard Gryglewski:
Nauczanie medycyny w okresie II wojny światowej

Monika Zamachowska:
Lekarze – artyści
Medycyna w sztuce
Z historii szczepień p-tyfusowi. Rudolf Weigl – film
Wielkie epidemie epoki Średniowiecza
Ulica Kopernika – film
Historia medycyny XX wieku przez pryzmat nagród Nobla.
Laureaci nagrody Nobla. Tadeusz Reichstein – film
Zaliczenie – test

Karolina Grządziel:
Medycyna w anegdocie.
Eponimy w medycynie
Historia leczenia chorób umysłowych

Barbara Wasiewicz:
Osobowość przyszłego lekarza wg prof. Jana Nielubowicza- film
Odon Bujwid i jego dzieło

Kinga Jęczmińska:
Z dziejów chirurgii polskiej – Jurgen Thorwald – film
Aleksander Le Brun – wykład

MATERIAŁY SEMINARYJNE
dla I i II roku z historii medycyny i stomatologii

 1. Zarys dziejów anatomii
 2. Zarys dziejów chirurgii
 3. Zarys dziejów fizjologii
 4. Zarys dziejów ginekologii
 5. Zarys dziejów histologii
 6. Zarys dziejów interny
 7. Zarys dziejów neurologii
 8. Zarys dziejów patomorfologii
 9. Zarys dziejów stomatologii