Program zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

I i II ROK
Kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny


Harmonogram zajęć seminaryjnych oraz terminy wykładów na semestr jesienny 2017/2018  w zakładkach poniżej (proszę kliknąć w link, a plik ulegnie pobraniu ! ) :

 I tydzień

II tydzień

III tydzień

IV tydzień

V tydzień

VI tydzień

VII tydzień

VIII tydzień

2 tura zajęć po 27 listopada

Objaśnienie skrótów z tabeli:

Tematom zajęć seminaryjnych przyporządkowano numerację następującą

 1. Anatomia i anatomia patologiczna
 2. Chirurgia
 3. Ginekologia
 4. Interna
 5. Histologia i Fizjologia
 6. Neurologia
 7. .Muzeum

Prowadzący zajęcia: prof. Ryszard Gryglewski (RG), prof. Andrzej Śródka (AŚ), dr Monika Zamachowska (MZ), dr Karolina Grządziel (KG), mgr Barbara Wasiewicz (BW), dr Dorota Schmidt- Pospuła (DSP)

Miejsca w których odbywają się zajęcia: Muzeum Wydziału Lekarskiego przy ul Radziwiłłowskiej 4 (Muzeum), Katedra Hist. Medycyny przy ul Kopernika 7 (Katedra), Aula Wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej przy ul Kopernika 7 (Biochemia), Centrum Dydaktyczno-Kongresowe przy ul. Św. Łazarza 16 (CDK)

Literatura zalecana: Zarys historii nauczania medycyny w Polsce do roku 1939. Wybrane zagadnienia pod red. Andrzeja Śródki.

Literatura dodatkowa: Historia Medycyny pod red. Tadeusza Brzezińskiego, PZWL 2000
O ulicy Kopernika w szczególności, o Wesołej w ogólności, Zdzisław Gajda, Wydawnictwo UJ 2005

W kwestiach dydaktycznych proszę kontaktować się z koordynatorem- dr Marią Dorotą Schmidt -Pospułą pod nr tel. (12) 422-21-16 w godz. 8:30-14:30 od pon. do pt.

Poniżej materiały seminaryjne stanowiące bazę przygotowawczą do poszczególnych zajęć (prosimy o zapoznanie się z nimi przed kolejnymi tematycznymi spotkaniami)

 1. Zarys dziejów anatomii
 2. Zarys dziejów chirurgii
 3. Zarys dziejów fizjologii
 4. Zarys dziejów ginekologii
 5. Zarys dziejów histologii
 6. Zarys dziejów interny
 7. Zarys dziejów neurologii
 8. Zarys dziejów patomorfologii
 9. Zarys dziejów stomatologii

 

Konspekt wykładów na rok akademicki 2017/2018

          Tematyka wykładowa

 

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (2017/2018)

 1. Realizacja: Katedra Historii Medycyny UJ CM
 2. Prowadzący: Ryszard Gryglewski, Andrzej Śródka, Monika Zamachowska, Karolina Grządziel, Barbara Wasiewicz

 3. Ilość godzin wykładowych – 30
 4. Przewidywalna liczba słuchaczy – ok. 70 studentów
 5. Forma zaliczenia – test wyboru
 6. Koordynator zajęć: Monika Zamachowska

 

Tematy wykładów fakultatywnych:

Przewidujemy uatrakcyjnienie zajęć przez wprowadzenie nowych tematów w roku akademickim 2017/2018. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.