Towarzystwo Lekarskie Krakowskie zaprasza 4 października 2017 o godz. 17:00 na wystąpienie Prof.  Zdzisława Gajdy „Monumenta medica cracoviensia” oraz wystąpienie studentów Koła Naukowego przy Katedrze Hist. Med. CM UJ, ul Radziwiłłowska 4


Powrót