Sympozjum naukowe z okazji 170-lecia pierwszej w Polsce operacji w znieczuleniu eterowym wykonanym przez Prof. Ludwika Bierkowskiego…

Serdecznie zapraszamy na

Sympozjum naukowe z okazji 170-lecia pierwszej w Polsce operacji w znieczuleniu eterowym wykonanym przez Prof. Ludwika Bierkowskiego w Krakowie w dniu 6 lutego 1847 r. oraz 20-lecia istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego.

Miejsce i data: Sala wykładowa Biochemii Lekarskiej UJ CM przy ul. M. Kopernika 7 w Krakowie, sobota 4 lutego 2017 r. o godz. 11.00

Organizatorzy:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego
  • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM
  • Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM
  • Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM
  • Katedra Historii Medycyny
  • Oddział Małopolski PTAiIT

Powrót